+387 33 765 570 | +387 33 230 310 komercijala@senigor.ba

Upoznajte naš tim

Senad Islam

Generalni direktor

+387 33 765 560

+387 33 765 591

senigor@senigor.ba

Sadat Begić

Izvršni direktor

+387 33 765 560

+387 33 765 591

sadat.begic@senigor.ba

Dino Jukan

Direktor prodaje i nabave

+387 33 765 560

+387 33 765 591

dino.jukan@senigor.ba

Semir Kečić

Šef komercijalne službe

+387 33 765 560

+387 33 765 591

semir.kecic@senigor.ba

komercijala@senigor.ba

Elvedin Moro

Šef maloprodaje

+387 33 765 570

+387 33 765 571

elvedin.moro@senigor.ba

Ragib Bašić

Sales Analyst

+387 33 765 550

+387 33 765 551

ragib.basic@senigor.ba

prodaja@senigor.ba

Nevzet Osmanović

Investicije i javne nabavke

+387 33 765 560

+387 33 765 591

nevzet.osmanovic@senigor.ba