Prodajni centri

Prodajni centar Rajlovac

Radno vrijeme:

Pon-Sub: 07:00-18:00 h

Safeta Zajke 189, Rajlovac

71000 Sarajevo

T:+387 33 765 570

F:+387 33 765 571

senigor@senigor.ba

Skladište Rajlovac

Radno vrijeme:

Pon-Sub: 07:00-18:00 h

Safeta Zajke 189, Rajlovac

71000 Sarajevo

T:+387 33 765 590

senigor@senigor.ba

Dom Centar Osjek, Ilidža

Radno vrijeme:

Pon-Sub: 07:00-18:00 h

Osik do br. 1, Ilidža

71000 Sarajevo

T:+387 33 230 310

F:+387 33 230 179

senigor@senigor.ba

Skladište Osjek, Ilidža

Radno vrijeme:

Pon-Sub: 07:00-18:00 h

Osik do br. 1, Ilidža

71000 Sarajevo

T:+387 33 274 605

F:+387 33 274 606

senigor@senigor.ba