Kontakt

Centar Rajlovac

Prodavnica
Adresa: Safeta Zajke 189 Sarajevo 71000 BiH
Brojevi telefona:
T:+387 33 765 570
F:+387 33 765 571

Skladište
Brojevi telefona:
T:+387 33 765 590

Dom Centar Osjek

Prodavnica
Adresa: Osik do br. 1 Sarajevo 71000 BiH
Brojevi telefona:
T:+387 33 230 310
F:+387 33 230 179

Skladište
Brojevi telefona:
T:+387 33 274 605
F:+387 33 274 606

Računovodstvo
Brojevi telefona:
T:+387 33 765 550
F:+387 33 765 551

Komercijala
Brojevi telefona:
T:+387 33 765 560
T:+387 33 631 710
T:+387 33 631 711
F: +387 33 765 591

senigor@senigor.ba